SVT publicerar Erik Wahlbergs debattartikel om dagens besök av Irans utrikesminister

SVT Opinion publicerade idag en artikel där Erik Wahlberg varit medförfattare angående de företags-etiska och politiskt-moraliska aspekterna av att uppehålla och förstärka affärsmässiga och politiska relationer med den totalitära regimen i Iran. Att något är tillåtet (i e att stödja världens största aktör inom området statsterrorism) innebär inte nödvändigtvis att detsamma är lämpligt. Den iranske utrikesministerns uttalande idag om att majoriteten av alla 100 000-tals iranier i Sverige skulle glädjas över stärkta band mellan den terroristsponsrande och folkförtryckande iranska regimen, varav ett stort antal iranier i Sverige är flyktingar från den iranska regimens hot och repressalier, ska förstås ses som det icke-trovärdiga uttalande det är.

Läs artikeln här: http://www.svt.se/opinion/manskliga-rattigheter-bor-inte-vara-till-salu

Tags: