Love Your Lawyer’s Day

Tack till alla som gratulerat oss på den idag officiella ”Love Your Lawyer’s Day” 2017. Vi expanderar just nu genom att anställa en ny administratör på byrån samt letar vi samtidigt efter nya skickliga och lämpliga jurister att anställa. Vi får för närvarande fler förfrågningar om juridiskt biträde  än vi kan hantera vilket medför att vi omgående måste nyrekrytera- vårt goda rykte och andelen nöjda klienter som återkommer har medfört en kraftigt ökad arbetsbörda under 2017.

Tags: