Erik Wahlberg ny generalsekreterare i Svenska Juniorhandelskammaren (JCI Sweden)

Erik Wahlberg har i april vid vårkongressen för Svenska Juniorhandelskammaren (JCI Sweden) i Göteborg utsetts till organisationens generalsekreterare (Secretary General).

JCI Sweden är en ledarskapsträningsorganisation för personer mellan 18-40 år vilken även är en del av den globala organisationen Junior Chamber International (JCI).

Länkar: www.jcisweden.se, www.jci.cc

Tags: