Crowdlending är en betaltjänst som kräver tillstånd av Finansinspektionen

På senare år har fenomenet crowdlending blivit en populär form av finansiering för olika projekt och investeringar. Finansinspektionen har slagit fast att sådan crowdlending som innebär att pengar samlas in och tas emot på konto och som sedan överförs till låntagare eller tillbaka till en långivare är en verksamhet som kräver tillstånd från Finansinspektionen. De som arbetar systematiskt med crowdlending behöver därmed ansöka om ett tillstånd för betaltjänster hos Finansinspektionen för att få bedriva denna typen av verksamhet, annars handlar det om en illegal crowdlending-verksamhet. Se vidare om detta här

Vi hjälper alla som behöver tillstånd för betaltjänster från Finansinspektionen som betalningsinstitut eller registrerad betaltjänstleverantör (undantag från tillståndsplikt). Vi hjälper även dom som söker tillstånd som konsumentkreditinstitut eller som institut för elektroniska pengar. Vi tillhandahåller även rådgivning inom det som rör dessa tillstånd. Vi hjälper dig gärna, så kontakta oss

Tags: