Vi rekryterar nya jurister

Vi söker ytterligare en jurist till vårt huvudkontor i Örebro. Vi erbjuder en positiv, spännande och trevlig miljö för en jurist med fokus och ambition som vill växa och utvecklas. Tingsmeritering, erfarenhet som processjurist eller biträdande jurist på advokatbyrå eller motsvarande är en merit. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Byrån har spetskompetens inom området nationell och internationell avtalsrätt, tvister och kommersiella tvister samt bank- och finansrätt. Därutöver har vi en bred verksamhet inom humanjuridik.

Ansökan skickas till: rekrytering@ewjuridik.se

För frågor om anställning, kontakta Erik Wahlberg: 019-277 28 03

Read More

Artikel

I senaste numret av Marknad Örebro intervjuas Erik Wahlberg om byrån och dess verksamhet.page_62_low_CHdm

Read More

Vi önskar alla våra klienter, leverantörer och samarbetspartners en God Jul och ett Gott Nytt År 2018!

Read More

Nyanställning

Från och med den 4 december 2017 har byrån anställt Maria Björk som byråns administratör och sekreterare.

Read More

Love Your Lawyer’s Day

Tack till alla som gratulerat oss på den idag officiella ”Love Your Lawyer’s Day” 2017. Vi expanderar just nu genom att anställa en ny administratör på byrån samt letar vi samtidigt efter nya skickliga och lämpliga jurister att anställa. Vi får för närvarande fler förfrågningar om juridiskt biträde  än vi kan hantera vilket medför att vi omgående måste nyrekrytera- vårt goda rykte och andelen nöjda klienter som återkommer har medfört en kraftigt ökad arbetsbörda under 2017.

Read More

Anmälan av verklig huvudman till Bolagsverket

Ny reglering som införts medför att företag och föreningar måste anmäla om dom har en verklig huvudman till Bolagsverket. Detta gäller de flesta företag och föreningar i Sverige som senast den 1 februari 2018 måste anmäla om företaget/ föreningen har en eller flera verkliga huvudmän. En verklig huvudman är en sådan person, fysisk eller juridisk sådan, som på något sätt innehar ett bestämmande inflytande över företaget/ föreningen, antingen som direkt ägare eller som på annat sätt kontrollerar och bestämmer vad som sker. En verklig huvudman kan därmed även vara en person som indirekt utövar sådan kontroll och inflytande över företaget/ föreningen.

För frågor rörande det nya registreringskravet eller för andra frågor eller rådgivning som rör registreringskravet för verklig huvudman går det bra kontakta oss.

Read More

Nytt mottagningskontor i Norrköping

Från och med den 1 september 2017 har Juristfirman Erik Wahlberg AB även mottagningskontor i Norrköping. Det innebär att firman nu har kontor på tre orter i Sverige; Örebro, Kristianstad och Norrköping. Adressen till mottagningskontoret i Norrköping är Slottsgatan 116, 602 22 Norrköping.

Read More

Nytt växelnummer/ tidigare nummer upphör

Från och med den 6 juni 2017 kommer firmans tidigare telefonnummer 019-363 718 att upphöra. Det nya växelnumret som redan är i bruk är 019-277 28 00.

Read More

Erik Wahlberg vinner mål i Mark- och Miljööverdomstolen

Erik Wahlberg vann den 17 mars 2017 ett mål i mark- och Miljööverdomstolen emot Kristianstads Kommun, Efter fullständigt avslag på överklagande hos både Länsstyrelsen och Mark- och Miljödomstolen i Växjö som till fullo instämde i kommunens bedömning, erhöll Erik Wahlberg med sin klient prövningstillstånd i Mark- och Miljööverdomstolen. I sin dom, som inte går att överklaga för kommunen och som är prejudicerande, konstaterar Mark- och Miljööverdomstolen att kommunen och underinstanserna feltolkat och feltillämpat gällande regelverk, den sanktionsavgift som klaganden genom sitt ombud ansett varit för hög reduceras därav i enlighet med klagandens talan från drygt 46 000 kr till dryga 3 900 kr (Mark- och Miljööverdomstolens mål nr P 7429-16).

En av Erik Wahlbergs inriktningar är fastighets-och entreprenadrätt,där Erik Wahlberg genom åren har erhållit mycket stora framgångar i svenska domstolar.

Read More

Verksamhetsförändring

Från och med den 1 maj 2017 kommer jur kand Emina Bajric att arbeta som jurist på byrån. Emina har arbetat som biträdande jurist hos Amber Advokater och kommer närmast från ett arbete som processjurist.

Read More