Anmälan av verklig huvudman till Bolagsverket

Ny reglering som införts medför att företag och föreningar måste anmäla om dom har en verklig huvudman till Bolagsverket. Detta gäller de flesta företag och föreningar i Sverige som senast den 1 februari 2018 måste anmäla om företaget/ föreningen har en eller flera verkliga huvudmän. En verklig huvudman är en sådan person, fysisk eller juridisk sådan, som på något sätt innehar ett bestämmande inflytande över företaget/ föreningen, antingen som direkt ägare eller som på annat sätt kontrollerar och bestämmer vad som sker. En verklig huvudman kan därmed även vara en person som indirekt utövar sådan kontroll och inflytande över företaget/ föreningen.

För frågor rörande det nya registreringskravet eller för andra frågor eller rådgivning som rör registreringskravet för verklig huvudman går det bra kontakta oss.

Tags: