BITRÄDE I DOMSTOL

Våra erfarna jurister har bred erfarenhet av att processa i domstol som ombud och rättegångsbiträden för både företag och privatpersoner...

AFFÄRSAVTAL OCH KONTRAKT

Vare sig det handlar om svenska eller internationella affärsavtal är vi din partner i avtalsprocessen från förhandling fram till undertecknandet av kontraktet...

JURIDISK SPETSKOMPETENS

Vi hanterar avancerade affärstvister samt tvister inom entreprenad- och fastighetsrätt. Byrån har även expertis inom området bank- och finansrätt...

Hållbara och effektiva juridiska lösningar

Snabb inledande konsultation med erfarna jurister

Affärsavtal

Vi granskar och upprättar affärsavtal samt biträder våra klienter i avtalsförhandlingar`` vid allt från aktieöverlåtelseavtal, avtal vid fastighetsöverlåtelser, kompanjon-avtal och konsultavtal till leverantörs- och distributionsavtal.

Internationella avtal

Byrån har spetskompetens avseende internationella avtal. Vi upprättar och granskar avtalsförslag samt ger råd och biträder i förhandlingar med övriga kontraktsparter

Affärsjuridisk rådgivning

Vi biträder i en mångfald av frågor och juridiska problem som kan uppstå inom företaget eller affärsverksamheten. Vi analyserar och hittar lämpliga lösningar med våra klienter.

Finansiella tillstånd

Byrån har mångårig, framgångsrik erfarenhet av att bistå företag som ansöker om finansiella tillstånd hos Finansinspektionen.

Finansiell rådgivning

Vi biträder med rådgivning avseende finansiella företags organisation samt bistår vid framtagande av praktiska rutiner för finansiella verksamheter så att företaget uppfyller gällande regelverk.

Utbildning

Vi utbildar ansvariga inom finansiella företag hur gällande regelverk ska tillämpas samt ger fortlöpande utbildning avseende tillkommande ändringar i gällande finansiella regelverk.

Tvister i allmänhet

Byrån biträder klienter i de flesta former av ekonomiska tvister, både där privatpersoner och juridiska personer är inblandade. Byrån åtar sig även tvister mellan privatpersoner avseende exempelvis arv, bodelning och testamente.

Fastighets- och entreprenadtvister

Byrån har spetskompetens och flerårig erfarenhet inom området fastighetstvister och entreprenadrättsliga tvister där vi biträtt våra klienter med god framgång.

Avancerade tvister

Byrån åtar sig även större,mer avancerade tvister vilket ligger i linje med byråns spetskompetens inom tvistemål.

Tvister mellan privatpersoner

Vi biträder privatpersoner vid alla former av tvister avseende frågor om arv, testamente, vårdnad om barn, med flera tvister.

Avtal för privatpersoner

Vi upprättar även äktenskapsförord, samboavtal, testamenten och gåvobrev för privatpersoners räkning.

Migrationsrätt

Byrån åtar sig även ärenden inom området migrationsrätt i asylärenden samt ärenden avseende uppehålls- och arbetstillstånd på grund av arbete i Sverige.

Våra medarbetare

Välkommen att kontakta oss

Erik Wahlberg
Jurist och senior partner

019-277 28 03

(222) 400-630
Maria Björk
Administratör

070-277 28 02

(222) 400-630

Anlita oss

Vi är fullservicebyrån för alla dina juridiska behov som alltid arbetar för att ge dig dom bästa resultaten.

”En advokats syssla är att utreda det andra förvillat, försvara folks liv och välfärd och förhjälpa orättlidande till deras rätt”

David Nehrman (1732)

Har du frågor?

Om du har frågor kontakta oss. Vanliga frågor hittar du här.

Alla vanliga frågor

1. Varför ska jag anlita kompetent juridiskt ombud?

Tincidunt elit magnis nulla facilisis. Dolor sagittis maecenas. Sapien nunc amet ultrices, dolores sit ipsum velit purus aliquet, massa fringilla leo orci.

2. Vad kostar det?

Tincidunt elit magnis nulla facilisis. Dolor sagittis maecenas. Sapien nunc amet ultrices, dolores sit ipsum velit purus aliquet, massa fringilla leo orci.

3. Vad kan jag förvänta mig?

Tincidunt elit magnis nulla facilisis. Dolor sagittis maecenas. Sapien nunc amet ultrices, dolores sit ipsum velit purus aliquet, massa fringilla leo orci.

Kontakta oss

Tincidunt elit magnis nulla facilisis. Dolor sagittis maecenas. Sapien nunc amet ultrices, dolores sit ipsum velit purus aliquet, massa fringilla leo orci.

Mejla oss och berätta om ditt ärende

Tincidunt elit magnis nulla facilisis. Dolor sagittis maecenas. Sapien nunc amet ultrices, dolores sit ipsum velit purus aliquet, massa fringilla leo orci.

Växel : 019-277 28 00

HITTA TILL OSS